GOW

GOW © All Rights Reserved. Terms of Use | Privacy Policy

GOW Home. News. GOW Projects. GOW Outreaches. Gallery of GOW. GOW Teaching. Contact GOW. Acts 4 Acts - Handelinge 1:8

Acts 4 Acts

Gehoorsaam – Ten alle koste!

 

Die doel van die inisiatief is om alle Christene te mobiliseer deur hulle uit te daag om op ‘n gegewe dag (jaarliks) sigbaar te getuig - in gehoorsaamheid aan die LAASTE OPDRAG - deur die dra van ‘n plakker wat verwys na Jesus en SY LAASTE OPDRAG soos vervat in Hand. 1:8.

 

Hemelvaartdag blyk ‘n geskikte opsie te wees. Dit is immers die dag toe JESUS hierdie OPDRAG gegee het! Deesdae het dit ontaard in ‘n gewone sekulêre dag en leen hom uitstekend tot diè doel.

 

 Redes waarom  alle kinders van die Here behoort deel te wees van Acts 4 Acts:

 

1. Hemelvaart is een van die pilare waarop ons geloof staan. Ons wil hierdie belangrike dag sigbaar herdenk en daardeur die dag terug eis vir Jesus.

2. Dit herinner ons aan Jesus se Laaste Opdrag.

3. Ons wil gehoorsaam wees aan die Die Laaste Opdrag.

4. Ons wil fisies getuig deur die dra van ‘n plakker in ons werksplek, skool en andersins.

5. Ons wil getuig tot aan die Uithoeke.

6. Ons wil onbereikte volkere bereik.

7. Ons wil ‘n finansiële offer maak in uitvoering van Die Groot Opdrag deur ‘n plakker te koop teen R20.00.

 

Die offerhandes sal in ‘n Trust geplaas word en sal projekte befonds om onbereikte volkegroepe te bereik met die Evangelie  asook  getuienisprojekte plaaslik en elders.

 

Is u bereid om ‘n klein bietjie van u tyd aan Koninkrykswerk af te staan?

Word ‘n Acts 4 Acts ambassadeur!