GOW

GOW © All Rights Reserved. Terms of Use | Privacy Policy

GOW Home. News. GOW Projects. GOW Outreaches. Gallery of GOW. GOW Teaching. Contact GOW.

Lees:  Handelinge 1 : 6 - 11

 

Die gelese gedeelte is seker een van die mees bekende gedeeltes in die Bybel. Dit hoort ook so, aangesien dit 'n wesenlike deel van die Christelike geloof uitmaak. Jesus Christus, die hoof van die kerk, se laaste woorde aan Sy kerk word hierin vervat asook een van die gebeurtenisse wat een van die hoekstene van die Christelike geloof is, naamlik Jesus Christus se hemelvaart. Die probleem is egter dat dit soms gebeur dat so 'n skrifgedeelte "oorbekend" word, en dat dit dan betekenis en trefkrag verloor - soveel so dat ons die toepassing daarvan uit ons lewensraamwerk uitskuif.  Kom ons gaan kyk weer opnuut, uit 'n ander hoek, na hierdie gedeelte.

 

Jesus is op die punt om opgeneem te word in die Hemel. Die merke aan Sy hande en voete - tekens dat die wêreld hom verwerp het - nog duidelik sigbaar. Dit is tyd vir hom om afskeid te neem. Hy is diep bewus daarvan dat dit die laaste keer is wat Hy sy geliefde broers toespreek en dat hulle hom nie weer sal sien nie. Sy dissipels, onbewus van hierdie wonderwerk wat op pad is om te gebeur,drom om hom saam.

Vars in hulle geheue vasgebrand, lê nog die afgelope tyd se gebeure. Getsemanè, die verraad, die marteling, die kruisiging, die opstanding, die eerste verskyning en Thomas se ongeloof. Dit is teen hierdie agtergrond dat hulle saam met  Hom op die Olyfberg staan.

 

Daar is nog 'n paar kwelvrae wat hulle wil hê die Meester moet beantwoord en verduidelik. Daar is nog so baie wat hulle nie verstaan nie. Op die vraag rondom die oprigting van Israel heers daar eers stilte.  Dan spreek die Meester, wetende dat dit die laaste keer is, wetende hoe belangrik hierdie woorde gaan wees, wetende watter impak dit op die ganse mensdom gaan hê : (7) "Dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in Sy eie mag bepaal nie, (8) maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees is in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld."

 

Dit is asof Jesus vir hulle wil sê : Daar is sekere goed wat julle nog nie verstaan nie, soos dat My Koninkryk bedoel is vir ALLE MENSE - maar moenie bekommerd wees nie. Dit wat ek nou gaan sê is die belangrikste. Dit is my laaste versoek, My afskeidswoorde aan julle. Al verstaan julle dit nog nie, maar julle, my kerk, is die mense wat My Koninkryk moet help oprig - hier in Jerusalem, in die hele Judea, sowel as in Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld.

 

Dan sien die dissipels hoe Jesus in 'n wolk opgeneem word. Die wolk dui daarop dat Jesus in Goddelike glans en mag opgeneem word. Die wolk is 'n teken van God se teenwoordigheid. Die wolk wys ook op die wederkoms wanneer Jesus sal terugkeer op die wolke!

 

Terwyl die dissipels nog so stip staan en kyk na die hemel met die verwagting om Jesus nog weer vir 'n laaste keer te sien, staan daar skielik twee mans, engele, by hulle. Die engele stel hulle gerus en sê hulle moenie so na die hemel staan en kyk nie, want net soos hulle Hom sien gaan het, sal Hy weer kom op die wolke.  Dit is asof  hulle vir die dissipels wil sê " Hou nou op kyk, julle het werk om te doen voordat Jesus weer kom. Gaan nou en gaan wees gehoorsaam aan Jesus se laaste Opdrag. Gaan en gaan getuig sodat alle mense deel kan hê aan die seën van God."

 

Getuig ons - die kerk van vandag, of staan ons steeds en kyk vir die hemel? Te oordeel aan die nuusblaaie wil dit voorkom of ons onsself besig hou deur mekaar in die media aan te val oor teologiese kwessies. Dit wil voorkom asof die kerk "people’s pleasers" geword het en te besig is om polities korrek te wil wees onder die vaandel van vernuwing en dit ten koste van die Evangelie. Meeste gemeentes hou nie eers meer 'n erediens op Hemelvaartdag nie en dit word nie meer deur Christene fisies herdenk nie. Dit gaan by ons verby as 'n gewone sekulêre dag. As ons na die stukkende wêreld rondom ons kyk asook na die duisende, nee, miljoene mense wat nog nie die Evangelie gehoor het nie, wil dit voorkom of ons nog steeds na die hemel staan en kyk!

 

 

Dit het tyd geword om op te hou kyk en daadwerklik op te tree!

 

Maklik om  te sê, maar hoe gaan ons dit doen?

 

Ek wil u graag voorstel aan 'n manier hoe u kan begin.